Cách tạo bộ lọc các khách hàng có giới tính nữ


 Để  tạo bộ lọc các khách hàng có giới tính nữ anh/ chị vui lòng thao tác như sau:

- Ra màn hình Khách hàng ( F2) cạnh chữ Tìm kiếm click vào biểu  tượng hình mũi tên trỏ xuống


- Kéo xuống thanh công cụ tìm kiếm, tìm trường " Giới tính"


- Mục mời chọn , chọn  "Nữ "


- Sau đấy  click vào  " Tạo bộ lọc"

- Đặt tên cho bộ lọc


- Sau đấy click vào " Tạo bộ lọc "  lần nữa để lưu 

- Bộ lọc vừa tạo sẽ hiện ra trong danh sách " Bộ lọc của tôi" 


Lưu ý: Sau  thời điểm tạo bộ lọc này, khi anh/ chị tạo mới khách hàng có giới tính Nữ thì hệ thống sẽ tự động thêm khách hàng vào bộ lọc này

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận