Cách tạo báo giá trên hệ thống


Chào anh/chị thân mếm!

Trước tiên bạn muốn thêm báo giá bạn phải kiểm tra xem có được phân quyền báo giá hay không?

Nếu được phân quyền bạn vào F4>chọn báo giá


Khi ấn Tạo báo giá  bạn vào điền các thông tin khách hàng xong và chọn sản phẩm cần lên báo giá rồi ấn cập nhập .Sau khi tạo báo giá xong bạn có thể ấn vào gửi email cho khách hàng hoặc tạo đơn hàng luôn qua báo giá..


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận