Cách tạo auto gửi sms báo thời hạn hợp đồng cho khách hàng


Hiện tại để có thể tạo một auto gửi sms cho khách hàng thông báo thời hạn hợp đồng khi đơn hàng được duyệt anh/chị làm như sau:

Bước 1: Tạo thêm 2 trường thuộc tính trong định nghĩa dữ liệu Khách hàng : Cài đặt --> Định nghĩa dữ liệu --> Khách hàng --> Thêm mới --> Tạo 2 trường ngày bắt đầu và kết thúc hợp đồng


Bước 2: Khi khách hàng có hợp đồng, anh/chị vào chi tiết khách hàng để cập nhật thông tin ngày bắt đầu và kết thúc hợp đồng:

Bước 3: Tạo Auto marketing : Duyệt đơn hàng thì gửi sms thông báo cho khách hàng --> Kích hoạt auto 
Bước 4: Lên đơn hàng tương ứng với hợp đồng và duyệt đơn hàng, như vậy sms sẽ được gửi đến khách hàng 


Chúc anh/chị thao tác thành công!Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận