Cách tải tài liệu lên hệ thống

Hướng dẫn sử dụng

17 lượt xem

08/10/2020

Chào anh chị

Hiện nay phần mềm Getfly CRM hỗ trợ lưu tài liệu tại mục Cá nhân => Tài liệu


Tại đây có các tab như sau:

- Đánh dấu: lưu trữ các tài liệu quan trọng

- Tài liệu của tôi: lưu trữ tài liệu của riêng anh chị, chỉ anh chị có thể xem các tài liệu này

- Tài liệu chia sẻ: là tài liệu anh chị chia sẻ cho 1 số người nhất định có thể xem

- Tài liệu chung: lưu trữ tất cả các tài liệu của công ty và tất cả mọi người đều có thể xem được

Để tải tài liệu lên, anh chị chọn mục tài liệu cần thêm vào , ví dụ click vào thêm thư mục của tôi 


Sau khi thêm xong tên thư mục của tôi->anh cllick vào thêm mới-> tải file lên


Chúc các anh/chị thao tác thành công!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan