Cách sửa tên trường dữ liệu ở đơn hàng


Để thay đổi tên  trường dữ liệu ở đơn hàng, anh/chị vào phần CÀI ĐẶT -> ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU -> ĐƠN HÀNGClick vào hình bút chì sửa của trường muốn thay đổi tên và nhập tên mới mong muốn và ấn lưu lại


CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận