Cách sử dụng tính năng mẫu tin nhắn nhanh ở Module Social CRM


Cách sử dụng  tính năng mẫu  tin nhắn nhanh  ở Module  Social CRM

I.Phần cài đặt

1. Vào Mục " Social CRM" sau đấy click vào biểu tượng hình bánh răng cưa , chọn tiếp " Cài đặt chung" để mở ra màn hình thiết  lập2.  Ở màn hình Cài đặt chung chọn tab " Mẫu trả lời nhanh"


3. Thêm mẫu và soạn nội dung tin nhắn mẫu

- Click vào " Thêm mẫu" để  thêm mẫu tin nhắn

- Sau đấy soạn nội dung tin nhắn mẫu trong khung


- Sau khi soạn nội dung tin nhắn mẫu xong, anh/chị Click vào " Cập nhật" để lưu thiết lập

II. Phần sử dụng

Khi chat (inbox) với khách hàng anh/ chị click vào dòng " Trả lời nhanh"


- Màn hình sẽ hiện ra các tin nhắn mẫu đã Cài đặt ở Mục I, anh / chị Click vào mẫu tin mà anh/ chị muốn gửi


- Sau đấy click "Gửi" 


Tin nhắn mẫu sẽ được gửi đi cho khách hàng


Cảm ơn anh/chị đã theo dõi!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận