Cách setup tự động tạo đơn hàng khi duyệt hợp đồng

Đào tạo mindset

187 lượt xem

29/08/2019

Để  setup tự động tạo đơn hàng khi duyệt hợp đồng anh/ chị vui lòng thao tác như sau:

1. Vào mục hợp đồng bán  click vào " Thêm mới" để thêm mới hợp đồng


2. Sau khi điền xong các thông tin  trong hợp đồng , anh/ chị  kéo xuống phần cuối của hợp đồng


- Tích vào tự động tạo đơn hàng và tích vào ô " Khi duyệt hợp đồng"

- Sau đấy nhấn cập nhật,  khi anh/chị duyệt hợp đồng này thì hệ thống tự động tạo đơn hàng tương ứng cho mình


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan