Cách setup tự động tạo đơn hàng khi duyệt hợp đồng


Để  setup tự động tạo đơn hàng khi duyệt hợp đồng anh/ chị vui lòng thao tác như sau:

1. Vào mục hợp đồng bán  click vào " Thêm mới" để thêm mới hợp đồng


2. Sau khi điền xong các thông tin  trong hợp đồng , anh/ chị  kéo xuống phần cuối của hợp đồng


- Tích vào tự động tạo đơn hàng và tích vào ô " Khi duyệt hợp đồng"

- Sau đấy nhấn cập nhật,  khi anh/chị duyệt hợp đồng này thì hệ thống tự động tạo đơn hàng tương ứng cho mình


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận