Cách sao chép chiến dịch


Ý NGHĨA CỦA VIỆC SAO CHÉP CHIẾN DỊCH:

Khi sử dụng sao chép chiến dịch : các setup của chiến dịch được sao chép sẽ tự động ghi nhận cho chiến dịch mới sao chép  và lấy đươc toàn bộ thông tin cơ hội liên quan

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN SAO CHÉP CHIẾN DỊCH:

1) Để sao chép được chiến dịch anh/chị cần phải là NGƯỜI QUẢN LÝ chiến dịch


2) Sao chép chiến dịch sẽ có lựa chọn SAO CHÉP NHỮNG CƠ HỘI NÀO3 )Chiến dịch được sao chép mới sẽ hiển thị ở trang cuối cùng của màn hình danh sách chiến dịch

 ( do không ghi nhận được thời gian tạo chiến dịch)


Và hệ thống sẽ tự động sinh ra một dự án tương ứng có tên trùng với tên chiến dịch đó

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận