Cách sao chép chiến dịch

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

659 lượt xem

27/12/2018

Ý NGHĨA CỦA VIỆC SAO CHÉP CHIẾN DỊCH:

Khi sử dụng sao chép chiến dịch : các setup của chiến dịch được sao chép sẽ tự động ghi nhận cho chiến dịch mới sao chép  và lấy đươc toàn bộ thông tin cơ hội liên quan

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN SAO CHÉP CHIẾN DỊCH:

1) Để sao chép được chiến dịch anh/chị cần phải là NGƯỜI QUẢN LÝ chiến dịch2) Sao chép chiến dịch sẽ có lựa chọn SAO CHÉP NHỮNG CƠ HỘI NÀO
3 )Chiến dịch được sao chép mới sẽ hiển thị ở trên cùng của màn hình danh sách chiến dịch

Và hệ thống sẽ tự động sinh ra một dự án tương ứng có tên trùng với tên chiến dịch đó

Chúc anh/chị thao tác thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan