Cách phân quyền xem hợp đồng cho nhân viên


Cách phân quyền cho nhân viên xem được hợp đồng bán:

B1: Click vào tên mình, chọn cài đặt, chọn phân quyền ( phải có quyền admin)

B2: Chọn nhóm người dùng hoặc danh sách người dùng, tìm quyền "đơn hàng bán"

B3: Tích chọn quyền đơn hàng bán cho người dùng

   - Truy cập : có thể xem được các hợp đồng bán do mình tạo ra

  - Thêm : được quyền tạo hợp đồng

  - Sửa : được sửa hợp đồng

  - Xóa : được xóa hợp đồng

  - Duyệt : được duyệt hợp đồng

  - Xem tất cả : được quyền xem toàn bộ hợp đồng có trên hệ thống.

B4: Sau khi tích chọn quyền ấn F5 ( Lưu ý không bấm lưu, lưu chỉ áp dụng khi thêm nhóm người dùng hoặc thay đổi nhóm người dùng)Cám ơn anh chị đã quan tâm!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận