Cách phân quyền va chia máy lẻ cho nhân viên khi cài đặt xong tổng đài.


1.  Phân quyền Call Center cho nhân  viên khi cài đặt xong tổng đài

Anh/ chị  vào " Cài đặt" chọn "Phân quyền"  ( phân quyền theo danh sách người dùng hoặc Nhóm người dùng) tìm quyền Call center và tích quyền này cho các  tài khoản hoặc nhóm người dùng Anh/ chị muốn có thể sử dụng được phần Call.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ph%C3%A2n_quy%E1%BB%81n_call.png


2. Chia máy lẻ, và cập nhật thông tin máy lẻ cho từng nhân viên

Anh / Chị  Click vào tên hiển thi của Anh/ chị ở góc phải màn hình chọn " Quản lý người dùng" ,  chọn thao tác chỉnh sửa tài khoản cho từng nhân viên và cập nhật thông tin máy lẻ và mật khẩu máy lẻ cho từng nhân viên.


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/m%C3%A1y_l%E1%BA%BB_1.pnghttps://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/m%C3%A1y_l%E1%BA%BB_2.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận