Cách phân quyền va chia máy lẻ cho nhân viên khi cài đặt xong tổng đài.

Đào tạo mindset

760 lượt xem

27/12/2018

1.  Phân quyền Call Center cho nhân  viên khi cài đặt xong tổng đài

Anh/ chị  vào " Cài đặt" chọn "Phân quyền"  ( phân quyền theo danh sách người dùng hoặc Nhóm người dùng) tìm quyền Call center và tích quyền này cho các  tài khoản hoặc nhóm người dùng Anh/ chị muốn có thể sử dụng được phần Call.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ph%C3%A2n_quy%E1%BB%81n_call.png


2. Chia máy lẻ, và cập nhật thông tin máy lẻ cho từng nhân viên

Anh / Chị  Click vào tên hiển thi của Anh/ chị ở góc phải màn hình chọn " Quản lý người dùng" ,  chọn thao tác chỉnh sửa tài khoản cho từng nhân viên và cập nhật thông tin máy lẻ và mật khẩu máy lẻ cho từng nhân viên.


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/m%C3%A1y_l%E1%BA%BB_1.pnghttps://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/m%C3%A1y_l%E1%BA%BB_2.png

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan