Cách nhập kho


Chào anh chị

Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách nhập kho trên hệ thống Getfly CRM.

- Đầu tiên anh chị click vào module Kho => Nhập kho => Thêm mới


- Trên hệ thống sẽ hiện ra 2 tab: Nhập kho theo đơn hàng và Khác

+ Nhập kho theo đơn hàng: tab này hỗ trợ anh chị nhập kho theo những đơn hàng mà anh chị đã tạo, chỉ cần chọn đơn hàng cần nhập kho, chọn kho cần nhập và ngày nhập kho, hệ thống sẽ tự hiển thị ra các sản phẩm trong đơn hàng đã chọn.


+ Khác: tab này hỗ trợ anh chị nhập tay sản phẩm vào kho. Anh chị chọn ngày nhập, chọn kho, lý do nhập rồi điền sản phẩm vào mục nhập bên dưới để nhập sản phẩm đã chọn vào kho.


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận