Cách lọc tìm kiếm đơn hàng theo 1 thời gian bất kỳ


Để thao tác  tìm kiếm các đơn hàng theo 1 thời gian bất kỳ anh/ chị vui lòng thao tác như sau:

- Vào danh sách màn hình Bán hàng (F4) 


- Tiếp theo click vào điều kiện lọc


- Chọn lọc theo  thời gian thực hiện đơn hàng hoặc thời gian tạo đơn hàng


Sau đấy nhấn " Áp dụng" để lưu lựa chọn thời gian vừa chọn


- Sau đấy click vào chữ " Khác" trên thanh  lựa chọn thời gian


- Nhập thời gian bắt đâu và kết thúc vào

Sau đấy nhấn " Tìm kiếm"


- Danh sách đơn hàng  tìm kiếm trong khoảng thời gian vừa  nhập sẽ hiện ra


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận