Cách lọc tất cả đơn hàng chưa thanh toán trên hệ thống Getfly


Để  lọc tất cả đơn hang chưa thanh toán trên hệ thống Getfly, để tính hành thanh toán hoặc giục công nợ , anh/ chị vui lòng thao tác như sau

- Vào màn hình bán hàng F4


- Tiếp theo trên góc phải có các lựa chọn về thời gian chọn " Tất cả"


- Sau đấy click vào mục " Lọc bổ sung" chọn " Chưa thanh toán"


- Tất cả đơn hàng chưa thanh toán sẽ hiện ra: bao gồm các đơn hàng chưa thanh toán lần nào và các đơn hàng đã thanh toán nhưng chưa thanh toán hết giá trị phải thanh toán ( mới thanh toán 1 phần)


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận