Cách lọc những khách hàng đã mua hàng trong tháng 5, nhưng chưa gọi lại chăm sóc trong tháng 7


Hôm nay là 5/8  anh chị muốn lọc  những khách hàng đã mua hàng trong tháng 5, nhưng chưa gọi lại chăm sóc trong tháng 7. Trường hợp này mình sẽ lọc khách  hàng theo số ngày liên hệ lần cuối và quy trình thao tác như sau

1. Ra màn hình khách hàng F2, click vào biểu tượng tìm kiếm ( hình mũi tên trỏ xuống ), kéo xuống cuối thanh công cụ tìm kiếm, chọn " Tìm kiếm nâng cao"


2. Tìm trường " Liên hệ lần cuối (Số ngày)" liên hệ lần  cuối nhập con số lớn hơn 35 - Do những khách hàng đã liên hệ trong tháng 7 thì số ngày liên hệ lần cuối sẽ nhỏ hơn 35 ngày


3. Tìm trường " Hình thức mua hàng " chọn " Đã mua" , thời gian mua hàng từ 1-30/5

Sau đấy nhấn Tìm kiếm , những khách hàng chưa được chăm sóc trong tháng 7 sẽ hiện ra để chăm sóc lại 


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận