Cách lọc những khách hàng bị trùng


 

B1: Ngoài màn hình Khách hàng cạnh ô tìm kiếm có mũi tên trỏ xuống click vào để truy cập tính năng tìm kiếm nâng cao

B2: Cuối trường email/điện thoại --> click vào mũi tên trỏ xuống --> chọn tìm tất cả KH trùng email/ tìm tất cả KH trùng số điện thoại.

B3: Ấn tìm kiếm

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận