Cách lọc những đơn hàng bán lớn hơn 1 giá trị nào đó


Để lọc những đơn hàng bán lớn hơn 1 giá trị  anh/chị vui lòng thao tác như sau:

1. Vào  màn hình Bán hàng (F4)   click vào " Lựa chọn điều kiện lọc"


2. Màn hàn chọn điều kiện lọc anh/ chị kéo xuống trường " Tổng giá trị" chọn Lớn hơn và nhập giá trị tương ứng3. Sau đấy nhấn Áp dụng


4. Sau khi nhấn áp dụng các đơn hàng có giá trị lớn hơn 5,000,000 sẽ được hiện ra


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận