Cách lọc những cơ hội thất bại trong chiến dịch


Để lọc  những cơ hội thất bại trong chiến dịch anh / chị vui lòng thao tác như sau:

1. Click  vào tên chiến dịch  muốn lọc cơ hội  thất bại ở màn hình danh sách chiến dịch


2. Click vào biểu tượng hình cái phễu, chọn trạng thái thất bại


- Sau đấy click vào tìm kiếm, những cơ hội Trạng thái  Thất bại sẽ hiện ra


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận