Cách lọc danh sách đơn hàng Đã huỷ trên hệ thống


Để  lọc tất cả đơn hang chưa thanh toán trên hệ thống Getfly, để tính hành thanh toán hoặc giục công nợ , anh/ chị vui lòng thao tác như sau

- Vào màn hình bán hàng F4


- Tiếp theo trên góc phải có các lựa chọn về thời gian chọn " Tất cả"


- Sau đấy click vào tab " Đã huỷ"


Danh sách đơn hàng đã huỷ sẽ hiện ra 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận