Cách lấy file txt mẫu mail HTML

Marketing - Email

326 lượt xem

27/02/2019

Khi anh/chị có mẫu mail file html và muốn chuyển sang dạng file txt


Anh/chị ấn tổ hợp phím ctrl + u sẽ hiển thị mail dưới dạng code file txt0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan