Cách làm form khách hàng đánh giá nhân viên trên hệ thống Getlfy


Anh/chị có thể sử dụng trang khách hàng phản hồi C3S để xin phản hồi từ phía khách hàng của mình 

Lưu ý: khách hàng cần có email để có thể đăng nhập trang phản hồi này

Cách đăng nhập hệ thống khách hàng phản hồi C3S

Cách 1: Anh/chị có thể chat với khách hàng ở Phần khách hàng phản hồi => Phần tin nhắn này sẽ gửi đến mail của khách hàng


Cách 2: Anh/chị có thể gửi mail trực tiếp cho khách hàng và sử dụng biến  {{c3s_url}} : Đường dẫn c3s  chèn vào nội dung mail

Sau khi truy cập vào trang phản hồi này, khách hàng có thể chat trực tiếp với anh/chị (thông tin phản hồi sẽ ghi nhận ở mục trao đổi trong phần Khách hàng phản hồi)


Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đánh giá sao lại qua hệ thống của mình.


Cuối cùng, anh/chị có thể xem thống kê đánh giá của khách hàng ở mục CSKH => PHẢN HỒICHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận