Cách kiểm tra sản phẩm dịch vụ khi dùng kho


Các cách kiểm tra sản phẩm dịch vụ trên hệ thống

- CÁCH 1: Anh/chị vào chỉnh sửa thông tin sản phẩm


Có phần check sản phẩm có phải là SẢN PHẨM DỊCH VỤ hay không?- CÁCH 2: Nếu hệ thống có sử dụng module kho, anh/chị có thể kiểm tra nhanh ở màn hình danh sách sản phẩm
Phần Tồn kho có hiển thị nút CHECK -> không phải là sản phẩm dịch vụ

Phần Tồn kho không có hiển thị nút CHECK ->  là sản phẩm dịch vụ

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận