Cách kiểm tra giới hạn email trên Getfly


CÁCH KIỂM TRA GIỚI HẠN EMAIL TRÊN GETFLY

1. Vào cài đặt chọn "  Email marketing"

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/email_1.png

2. Xem số email  được giới hạn trong 1 tháng ở góc phải màn hình

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/email_2.png

=> NẾU MUỐN MỞ GIỚI HẠN NÀY LÊN ANH/ CHỊ VUI LONG LIÊN HỆ GETFLY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận