Cách kiểm kho


Trong quá trình bán hàng, kinh doanh của doanh nghiệp, cuối tháng, cuối kì, cuối quý và cuối năm, chúng ta cần phải kiểm kê lại kho hàng để so sánh số lượng hàng hóa trong kho và số lượng hàng hóa thực tế xem có sự chênh lệch để kiểm tra và điều chỉnh kịp thời. Quá trình kiểm kho diễn ra như sau:

Bước 1: Anh chị click vào module Kho (phím tắt F6), chọn tab Kiểm kho và chọn Thêm mới


Bước 2: Anh chị chọn kho cần kiểm và ngày kiểm kho


Khi anh chị chọn kho cần kiểm thì hệ thống sẽ tự động hiện ra tất cả những sản phẩm mà kho này đang có và anh chị có thể lựa chọn dòng sản phẩm mà mình muốn kiểm và xóa những dòng sản phẩm còn lại đi (click vào dấu nhân x ở cuối dòng)


Bước 3: Sau khi chọn sản phẩm cần kiểm xong, anh chị ấn cập nhật và hệ thống sẽ tự tạo phiếu kiểm khoBước 4: Đợi Thủ kho và những người liên quan duyệt

Lưu ý: Trước khi phiếu kiểm kho được duyệt thì anh chị vẫn có thể sửa được phiếu kiểm kho này còn sau khi đã duyệt thì không thể sửa được nữa. Để sửa anh chị vào lại tab ''Kiểm kho'' và click vào hình bút chì ở cuối dòng.

Cảm ơn anh chị đã theo dõi! 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận