Cách huỷ lệnh thanh toán , để tiến hành thanh toán lại đơn hàng


Khi anh/ chị thanh toán đơn hàng sai, muốn huỷ ( muốn xoá)  lệnh thanh toán để tiến hành thanh toán lại, vui lòng thao tác như sau

I. Đối với hệ thống  không dùng Module Tài chính- Kế toán

- Vào màn hình Bán hàng F4 , chọn đơn hàng muốn xoá lệnh thanh toán


- Sau khi dùng màn hình chi tiết khách hàng, ở phía góc phải màn hình  là lịch sử thanh toán của đơn hàng

+ Click vào biểu tượng hình thùng rác ở lịch sử thanh toán


- Click Ok để đồng ý xoá lệnh thanh toán


- Lệnh thanh toán đã được xoá và tiến hành thanh toán lại


II. Đối với các hệ thống dùng Module  Tài chính - Kế toán

- Vào màn hình Bán hàng ( F4) chọn đơn hàng muốn huỷ lệnh thanh toán 


- Sau khi vào chi  tiết đơn hàng ,  kéo xuống màn hình trao đổi của đơn hàng, Clcik vào log phiếu thu đã thanh toán


- Màn phiếu  thu sẽ hiện ra, click vào" Báo huỷ" để  huỷ phiếu thu này


- Sau đấy thủ quỹ sẽ nhận chấp nhận  huỷ phiếu thu này


- Phiếu thu đã  được huỷ, anh/  chị quay về đơn hàng thao tác thanh toán lạiBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận