Cách hoàn tiền cho khách hàng?


Cách hoàn tiền cho khách hàng:

1. Vào màn hình chi tiết của  đơn hàng cần hoàn tiền cho  khách, chọn " Thanh toán"   chọn Tab " Hoàn tiền cho khách" 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/er/ho%C3%A0n_ti%E1%BB%81n_1.png

2. Nhập  ngày hoàn tiền, số tiền trả lại cho khách, sau đấy nhấn " Hoàn tiền"

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/er/ho%C3%A0n_ti%E1%BB%81n_2.png

3. Số tiền hoàn sẽ được trừ trong  tổng  số tiền  khách đã thanh toán

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/er/ho%C3%A0n_ti%E1%BB%81n_3.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận