Cách gửi mail cho tất cả khách hàng ở chiến dịch


Để gửi mail cho tất cả các khách hàng ở chiến dịch, anh/chị có thể thao tác theo hai cách sau:

Cách 1: Nếu anh/chị là người quản lý chiến dịch , anh/chị có thể gửi mail theo chiến dịch
Cách 2: Nếu anh/chị không phải là người quản lý chiến dịch, nhưng có quyền xem tất cả khách hàng.

Anh/chị có thể tìm kiếm tất cả các khách hàng thuộc chiến dịch sau đó lưu lại bộ lọc tương ứng


Khi gửi mail anh/chị có thể gửi theo bộ lọc mới tạo trước đóCHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận