Cách gửi email cho khách hàng ở trạng thái đừng quên


Để gửi email cho các khách hàng ở mối quan hệ đừng quên, anh/chị có thể thao tác theo các cách như sau:

Cách 1: anh/chị có thể lọc khách hàng ở mối quan hệ đừng quên, sau đó tích chọn những khách hàng muốn gửi mail => chọn thao tác => gửi email
Cách 2: Anh/chị có thể tìm kiếm các khách hàng có số ngày liên hệ quá số ngày setup số ngày đừng quênNếu setup số ngày đừng quên là 30 ngày , thì khi tìm kiếm theo liên hệ cuối anh/chị có thể để tìm kiếm từ 30 ngày đến 300.000 ngày => sau đó lưu lại bộ lọc


Khi gửi mail anh/chị chọn gửi theo bộ lọc mới tạo đó Chúc anh/chị thao tác thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận