Cách giới hạn thời gian đăng ký trong Form


Khi Anh/ chị   gắn  Optinform tạo trên Getfly vào Website, nhưng Form này chạy theo sự  kiện, anh/ chị muốn đến  một thời gian nào đấy khách hàng sẽ không đăng ký được vào Form nữa.

Để cài đặt phần này anh chị thao tác như sau.

1. Chọn thao tác chỉnh sửa Form 


2. Vào mục 2 " Thiết lập trong Optinform


3. Kéo xuống mục 3) Chỉ định thời gian sử dụng , sau đấy chọn thời gian muốn cài đặt


Sau đấy nhấn "Cập nhật " để lưu lại

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận