Cách giới hạn thời gian đăng ký trong Form

Đào tạo mindset

165 lượt xem

29/08/2019

Khi Anh/ chị   gắn  Optinform tạo trên Getfly vào Website, nhưng Form này chạy theo sự  kiện, anh/ chị muốn đến  một thời gian nào đấy khách hàng sẽ không đăng ký được vào Form nữa.

Để cài đặt phần này anh chị thao tác như sau.

1. Chọn thao tác chỉnh sửa Form 


2. Vào mục 2 " Thiết lập trong Optinform


3. Kéo xuống mục 3) Chỉ định thời gian sử dụng , sau đấy chọn thời gian muốn cài đặt


Sau đấy nhấn "Cập nhật " để lưu lại

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan