Cách download toàn bộ danh sách khách hàng của 1 chiến dịch


Quy trình thao tác sẽ như sau:

1. Ra màn hình khách  hàng ( F2)


2. Click vào biểu tượng hình mũi tên trỏ xuống ngay cạnh chữ " Tìm kiếm"


3. Kéo xuống khung tìm kiếm chọn " Tìm kiếm nâng cao"


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5_2/t%E1%BA%A3i_2.png


4.  Tìm điều kiện lọc " Chiến dịch" chọn chiến dịch tương ứng, sau đấy nhấn " Tìm kiếm" 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5_2/t%E1%BA%A3i_1.png

5. Sau khi danh sách  khách hàng tìm kiếm load ra click vào tiểu tượng hình mũi tiên trỏ xuống ( Tải xuống)-  Ngay cạnh biểu tượng hình con mắt.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận