Cách đồng bộ dữ liệu cuộc gọi của tổng đài Vfone


Khi anh/chị sử dụng tổng đài của Vfone (Nhân Hòa) nếu có phát sinh trường hợp bị thiếu logs của cuộc gọi trên hệ thống Getfly.

Anh/chị có thể báo lại tài khoản admin kiểm tra lại logs cuộc gọi trên tài khoản tổng đài Vfone, nếu cuộc gọi có hiển thị trên tài khoản tổng đài để đồng bộ lại dữ liệu về hệ thống Getfly, anh/chị có thể thao tác như sau:

1) Truy cập vào trang tổng đài => chọn CẤU HÌNH LIÊN KẾT CRM2) Tích chọn cuộc gọi cần đồng bộ => ấn ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU


3) Sau khi đồng bộ xong => anh/chị truy cập vào trang Getfly để kiểm tra lại logs cuộc gọi xem đã hiển thị đầy đủ hay chưa

CHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận