Cách điều hướng khách hàng sang 1 trang cụ thể khi đăng ký thành công qua Optinform


Để điều hướng khách hàng sang 1 trang cụ thể khi đăng ký thành công qua Optinform anh/ chị  vui lòng thao tác như sau:

1.  Thao tác  chỉnh sửa Form đã tạo


2. Vào mục 2 " Thiết lập trong Optinform


3. Kéo xuống mục 2) Sau khi đăng ký thành công Paste trang muốn điều hướng vào khung "Bạn có muốn điều hướng khách hàng sang một trang cụ thể?"


Sau đấy nhấn "Cập nhật " để lưu lại

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận