Cách đếm số tin nhắn SMS Brandname


Cách đếm số tin nhắn SMS Brandname của nhà mạng để tính chi phí:
Cụ thể có 3 mức: 
1. Từ 1-160 ký tự: 1 TIN
2. Tự 161-306 ký tự: 2 TIN
3. Từ 307- 459 ký tự: 3 TIN

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


VU PHONG | 2020-04-21 20:41:08

không thấy tính năng này

Reply

Bài viết nhiều bình luận