Cách đếm số tin nhắn SMS Brandname

Marketing - SMS Brandname

377 lượt xem

13/07/2018

Cách đếm số tin nhắn SMS Brandname của nhà mạng để tính chi phí:
Cụ thể có 3 mức: 
1. Từ 1-160 ký tự: 1 TIN
2. Tự 161-306 ký tự: 2 TIN
3. Từ 307- 459 ký tự: 3 TIN

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan