Cách để lọc khách hàng đã mua một nhóm sản phẩm


Để có thể lọc được các khách hàng đã mua một nhóm sản phẩm cụ thể, anh/chị có thể setup automation như sau:

- Trước hết mình sẽ setup các nhóm khách hàng tương ứng với các nhóm sản phẩm dịch vụ bên mình

- Anh/chị setup automation khi tạo mới đơn hàng đối với các nhóm sản phẩm cụ thể thì sẽ chuyển vào các nhóm khách hàng tương ứngĐối với các nhóm sản phẩm tương ứng mình sẽ setup các hệ quả chuyển nhóm khách hàng tương đương


- Sau khi setup automation và kích hoạt, cứ khi anh/chị lên đơn hàng trên hệ thống thông tin sản phẩm thuộc các nhóm sản phẩm nào thì hệ thống sẽ cập nhật khách hàng vào các nhóm khách hàng tương ứng.

- Khi đó để lọc được khách hàng đã mua một nhóm sản phẩm cụ thể, anh/chị chỉ cần lọc theo các nhóm khách hàng tương ứng trên hệ thống.

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận