Cách chuyển nhiều cơ hội vào chiến dịch


Cách chuyển nhiều cơ hội vào chiến dịch:

Bước 1 : Ngoài màn hình F2, chọn biểu tượng con mắt hiển thị số kết quả trên 1 trang là 200 kết quả. ( giới hạn tối đa để chuyển cơ hội vào chiến dịch).


Bước 2 : tích chọn ô vuông trên đầu bên góc tay trái, chọn thao tác là tạo cơ hội, chọn chiến dịch và thêm mới.




Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận