Cách chuyển khách hàng vào trạng thái ĐỪNG QUÊN


Mối quan hệ Đừng Quên: nhằm nhắc nhở cho anh/chị biết  được khách hàng của anh chị đã bao lâu rồi không được chăm sóc, tránh tình trạng bỏ sót khách hàng. 

Hệ thống sẽ  tự động chuyển khách hàng vào trạng thái Đừng Quên nếu sau số ngày đã thiết lập trong CRM  (ẢNH ) mà chưa tương tác gì với khách hàng

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận