Cách chọn ngân sách khi tạo phiếu chi


Để  chọn ngân sách khi tạo phiếu chi anh/chị vui lòng thao tác như sau:

1. Vào mục Chi  thao các " Thêm mới" để  mở ra màn hình  tạo phiếu chi


2. Ở màn hình  tao phiếu chi tích vào ô " Ngân sách" và chọn ngân sách tương ứng


3. Sau đấu lưu cập nhật


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận