Cách chọn ngân sách khi tạo phiếu chi

Đào tạo mindset

175 lượt xem

29/08/2019

Để  chọn ngân sách khi tạo phiếu chi anh/chị vui lòng thao tác như sau:

1. Vào mục Chi  thao các " Thêm mới" để  mở ra màn hình  tạo phiếu chi


2. Ở màn hình  tao phiếu chi tích vào ô " Ngân sách" và chọn ngân sách tương ứng


3. Sau đấu lưu cập nhật


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan