Cách chỉnh sửa các trường thông tin trong Optinform


Để chỉnh sửa các trường thông tin trong Optinform:


- CHỈNH SỬA THỨ TỰ CÁC TRƯỜNG Ở OPTINFORM

Anh/chị có thể vào phần Cài đặt => Định nghĩa dữ liệu => Khách hàng: để thay đổi lại thứ tự các trường 

( Bằng cách kéo thả các trường tương ứng)- CHỈNH SỬA TÊN CÁC TRƯỜNG Ở OPTINFORM

Anh/chị có thể vào phần Cài đặt => Định nghĩa dữ liệu => Khách hàng: để thay đổi lại tên các trường dữ liệu ( Optinform sẽ thay đổi tương ứng)
- THÊM CÁC TRƯỜNG Ở OPTINFORM

Anh/chị có thể vào phần Cài đặt => Định nghĩa dữ liệu => Khách hàng: để thêm mới các trường dữ liệu 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận