Cách chỉ định nhân viên là người phụ trách khách khi upload Khách hàng bằng file excel


Cách chỉ định nhân viên là người phụ trách khách khi upload Khách hàng bằng  file excel :

1. Anh/ chị tải file excel upload khách hàng mẫu từ trên hệ thống Getfly về, trong file sẽ có cột người phụ trách khách hàng

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/upload_1.png

2. Anh chị nhập tên đăng nhập của các bạn nhân viên ở đây ( tên đăng nhập , chứ không phải tên hiển thị ạ) thì hệ thống sẽ ghi nhận người phụ trách khách hàng qua thông tin Anh/ chị vừa nhập

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/upload_2.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận