Cách cập nhật tất cả trạng thái cơ hội trong chiến dịch sang thành công


Để cập nhật tất cả các cơ hội trong chiến dịch sang trạng thái thành công, anh/chị có thể thao tác như sau:

- Vào chi tiết 1 chiến dịch bất kì -> tab Tất cả -> Thay đổi trạng thái


- Click chọn vào trạng thái cuối cùng trong chiến dịch (khi chuyển khách hàng vào trạng thái cuối cùng trong chiến dịch mặc định cơ hội đó sẽ thành công)


- Vậy là tất cả các cơ hội trong chiến dịch đã được cập nhật trạng thái thành công


LƯU Ý:

- Chỉ có người quản lý chiến dịch mới có quyền cập nhật tất cả các cơ hội trong chiến dịch 

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận