Cách bỏ tích sản phẩm dịch vụ


Đối với các hệ thống sử dụng Module Kho, các sản phẩm   được tích là sản  phẩm dịch vụ thì sẽ không thao tác xuất kho được, do hệ thống sẽ quy ước chỉ xuất kho đối với các sản phẩm hàng hoá

Để bỏ tích sản phẩm dịch vụ đối với 1 sản phẩm anh/chị vui lòng thao tác như sau:

- Click chuột vào mục Bán hàng ( F4) chọn mục " Sản phẩm"


Danh sách sản phẩm sẽ hiện ra , Click vào tên sản  phẩm tương ứng để vào màn hình chi tiết của sản phẩm


Sau khi vào  màn chi tiết  sản phẩm, chọn thao tác chỉnh sửa


Màn hình sửa thông tin sản phẩm sẽ hiện ra, kéo chuột  xuống cuối màn hình này bỏ tích ở " Sản phẩm dịch vụ"


Sau khi bỏ tích xong Click  vào "Cập nhật" để lưu thiết lậpBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận