Cách ẩn các trường dữ liệu ở màn hình Khách hàng F2


Ở màn hình  Khách hàng F2 có các cột dữ liệu  thông tin của khách hàng, để không muốn hiển thị các cột dữ liệu ít dùng, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

- Ra màn hình Khách hàng F2

- Click vào biểu tượng hình cái Phễu

- Trường nào không muốn hiện thì bỏ tích, sau đấy nhấn cập nhật để lưu thiết lập


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận