Cách Admin Reset mật khẩu cho nhân viên


Cách Admin Reset mật khẩu  cho nhân viên
1. Vào quản lý người dùng

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_d%C3%B9ng.png

2. Click vào thao tác chỉnh sửa ( hình cái bút) đối với tài khoản nhân viên cần reset mật khẩu

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/ch%E1%BB%89nh_s%E1%BB%ADa.png

3. Gõ lại tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản nhân viên sau đấy nhấn " Cập nhật"  để lưu thông tin

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/nh%E1%BA%ADp_l%E1%BA%A1i_m%E1%BA%ADt_kh%E1%BA%A9u.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận