Các trường thêm mới ở định nghĩa dữ liệu khách hàng có lọc tìm kiếm được không?


Các trường thêm mới ở định nghĩa dữ liệu khách hàng có thể lọc tìm kiếm  

Anh/ chị click vào biểu tượng hình mũi tên cạnh chữ " Tìm kiếm"  sau đấy kéo chuột xuống tìm trường " Thêm điều kiện lọc" chọn thông tin muốn lọc ( ảnh đính kèm) 
Note: đối với những trường thông tin có dạng dữ liệu  text nên chọn là " chứa" 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/zalo.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận