Các thông tin cần kết nối sms Fibo


Các thông tin cần để tích hợp sms Fibo vào hệ thống Getfly:

1: Tên brandname ( tên tin nhắn thương hiệu)

2 : Tài khoản đăng nhập sms Fibo

3 : Mật khẩu đăng nhập sms Fibo


Cám ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận