Các ô mới, tiếp cận, nóng, tiềm năng, mất, chốt, đừng quên có nghĩa là gì?


Mới, tiếp cận, nóng, tiềm năng, mất, chốt, đừng quên: là các trạng thái của khách hàng trong hành trình mua hàng (Customer Journey) mà GetFly đề xuất (Doanh nghiệp có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với quá trình bán hàng của mình)

1. Mới: khách hàng mới có thông tin

2. Tiếp cận: đã liên hệ

3. Nóng: khách hàng có khả năng ký hợp đồng cao

4. Tiềm năng: Khách hàng có nhu cầu nhưng hiện tại chưa đủ tài chính hoặc đang suy nghĩ

5. Đừng quên: sau số ngày đã thiết lập (do admin thiết lập trong CRM) mà không tương tác với khách hàng, hệ thống tự động chuyển khách hàng đó vào đừng quên

6. Mất: khách hàng từ chối mua hàng

7. Chốt: bán hàng thành công

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận