Các nguyên nhân Không thao tác gọi được trên GetFly


 Một số nguyên nhân không thao tác gọi được trên GetFly:
- Khi ấn gọi hệ thống thông báo luôn không nghe máy luôn => có thể thử xóa lịch sử trình duyệt cache, nếu không được báo lại cho bộ phận hỗ trợ của GetFly
- Khi ấn gọi hệ thống thông báo sai mật khẩu máy nhánh 

  +  => cần kiểm tra lại xem thông tin mật khẩu máy nhánh đã đúng hay chưa, nếu chưa đúng thì bổ sung cập nhật lại
  +  => nếu mật khẩu vẫn chính xác có thể do mạng bên mình sử dụng đang chặc webrtc của bên tổng đài ( VHT)  nên không gọi ra được => kiểm tra lại network
- Khi ấn gọi không nghe được khách hàng nói gì hoặc khách hàng không nghe thấy mình nói gì => kiểm tra lại phần setup thiết bị ( tai nghe)

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận