Các cách tạo phiếu thu khi sử dụng Module Tài chính kế toán


Có 4 cách tạo  phiếu thu khi sử dụng Module Tài chính Kế Toán

1. Thao tác tạo  phiếu thu khi thanh toán đơn hàng 

- Vào màn hình chi tiết 1 đơn hàng bán cần thanh toán, click vào " Thanh toán" 

- Màn hình  tạo phiếu thu sẽ được hiện ra


2. Tạo  phiếu thu  ngay ở màn hình " Phiếu thu"  Module Tài Chính-  Kế toán

- Click  vào biểu tượng Module Tài chính - Kế toán ( ở góc trái màn hình) chọn " Phiếu thu"


- Click vào " Thêm" để tạo  phiếu thu
3. Tạo phiếu thu từ Yêu cầu chi phí- Loại Yêu cầu là hoàn ứng

- Click vào thao tác " Nhập quỹ" đối với  Yêu cầu chi phí đã duyệt - Màn hình link sang phiếu thu tương ứng


4.  Tạo phiếu thu từ màn hình chi tiết quỹ

- Vào 1 quỹ muốn tạo phiếu thu


- Tạo phiếu thuBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận