Các cách gửi mail từ hệ thống Getfly


Để gửi mail từ hệ thống Getfly, anh/chị có thể thao tác theo các cách dưới đây:

1. Truy cập Marketing(F3) -> chọn Thêm mới


2. Truy cập Khách hàng(F2) -> tích chọn Khách hàng -> chọn Thao tác -> chọn Gửi Email


3. Truy cập chi tiết khách hàng -> chọn Giao dịch -> chọn Email -> chọn Gửi Email


4. Thiết lập gửi Email tự động qua Marketing Automation: Truy cập Marketing(F3) -> Maketing Automation -> chọn Thêm mới.


Anh/chị thiết lập automation Theo hành động hoặc Theo thời gian mong muốn. Bên phần Thì, anh chị chọn hệ quả là Gửi email cho khách hàng hoặc nhân viên. Sau khi thiết lập xong anh/chị ấn Lưu quy trình và quay lại màn hình F3 để Kích hoạt automationBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận