Biểu đồ thống kê khách hàng được chăm sóc ở KPI nhân viên


Biểu đồ thống kê khách hàng được chăm sóc ở KPI nhân viên thể hiển số lượng khách hàng được chăm sóc lần cuối trong khoảng thời gian tương ứng 


- Số ngày hiển thị: là số ngày liên hệ lần cuối

- Con số 34 thể hiển số khách hàng do nhân viên đó phụ trách

- Thời gian: thời gian tạo mới khách hàng
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Nguyễn Hùng Cường | 2020-01-31 21:02:29

Bài này cũng không có ảnh!

Reply

Bài viết nhiều bình luận