Bật/tắt quy trình duyệt kho sẽ tác động như nào đến kho?


- Bật quy trình duyệt kho: sẽ có quy trình duyệt kho, sau khi phiếu nhập/ xuất được duyệt hàng mới được chấp nhận nhập, xuất vào kho. 

Tắt quy trình duyệt ấn yêu cầu xuất kho thì hàng sẽ bị trừ luôn khỏi kho, trong trường hợp kho không đủ hàng sẽ không tạo được phiếu xuất kho.

Getfly không khuyến khích tắt quy trình duyệt kho vì bỏ qua bước duyệt thủ khó sẽ khó khăn trong vấn đề kiểm soát hàng xuất, nhập vào kho. Khi check thông tin mất thời gian hơn và nếu có sự nhầm lẫn sẽ khó xử lý.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận